Blog Archive

MediaWiki – 仿維基百科全書 Wikipedia 架站程式教學影片、軟體下載

噹洛

MediaWiki – 仿維基百科全書 Wikipedia 架站程式教學影片、軟體下載

MediaWiki – 仿維基百科全書 Wikipedia 架站程式教學影片、軟體下載

軟體名稱:MediaWiki – 仿Wiki維基百科網站架站套件軟體

官方網站:http://www.mediawiki.org/

軟體介紹:

MediaWiki – 知名網站維基百科 Wikipedia 所使用的架站程式,這套PHP免費網頁程式屬於自由軟體授權,想架設一個跟維基百科全書一樣的網站很難?? 其實也蠻容易的,此外也幫大家找到一個架站教學影片,有需要的朋友可以來學一學 ~